Dags att accelerera utvecklingen av integrerade el- och transportsystem

Du som har en idé och som vill vara med och accelerera utvecklingen av ett hållbart elsystem med en hållbar integrering av el- och transportsystemen är välkommen att söka stöd för projekt som syftar till att utveckla nya lösningar, tjänster, kunskap och kompetens.

Sista dag för ansökan 2020-06-09
Utlysta medel 20 miljoner kronor

Sverige har som mål att nå 100 % förnybar elproduktion till 2040 och nettonollutsläpp av koldioxid 2045. Utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Den pågående omställningen kommer att leda till en förändring av hur, var och när el produceras och används och vem som producerar och använder.

Framtidens ökade elanvändning förändrar elsystemet

Elanvändningen i Sverige kan komma att öka betydande i ett 10-årsperspektiv, särskilt om elektrifieringen av alla större sektorer går snabbt. Industrin, nya datacenter och elektrifiering av transportsektorn kommer sannolikt att stå för merparten av tillkommande elanvändning och bidra till ett ökat kapacitets- och effektbehov. En kraftigt ökad elanvändning kommer att öka kraven på elnäten, vilket kan skapa utmaningar både lokalt och regionalt. Transportsektorns elektrifiering kan bidra både till lösningar och utmaningar i denna utveckling. Samtidigt behöver elsystemet anpassas efter nya behov inom transportområdet.

I denna utlysning efterlyser Energimyndigheten projekt inom elnätsområdet som bidrar till att möta en eller flera av utmaningarna nedan.

Utmaning 1 – Integrerade el och transportsystem

Utmaning 2 – Omställning av elsystemet  

För mer information om respektive utmaning hänvisas till den fullständiga utlysningstexten. Ene