Dags att accelerera utvecklingen av integrerade el- och transportsystem

Du som har en idé och som vill vara med och accelerera utvecklingen av ett hållbart elsystem med en hållbar integrering av el- och transportsystemen är välkommen att söka stöd för projekt som syftar till att utveckla nya lösningar, tjänster, kunskap och kompetens.

Sista dag för ansökan 2020-06-09
Utlysta medel 20 miljoner kronor

Sverige har som mål att nå 100 % förnybar elproduktion till 2040 och nettonollutsläpp av koldioxid 2045. Utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Den pågående omställningen kommer att leda till en förändring av hur, var och när el produceras och används och vem som producerar och använder.

Framtidens ökade elanvändning förändrar elsystemet

Elanvändningen i Sverige kan komma att öka betydande i ett 10-årsperspektiv, särskilt om elektrifieringen av alla större sektorer går snabbt. Industrin, nya datacenter och elektrifiering av transportsektorn kommer sannolikt att stå för merparten av tillkommande elanvändning och bidra till ett ökat kapacitets- och effektbehov. En kraftigt ökad elanvändning kommer att öka kraven på elnäten, vilket kan skapa utmaningar både lokalt och regionalt. Transportsektorns elektrifiering kan bidra både till lösningar och utmaningar i denna utveckling. Samtidigt behöver elsystemet anpassas efter nya behov inom transportområdet.

I denna utlysning efterlyser Energimyndigheten projekt inom elnätsområdet som bidrar till att möta en eller flera av utmaningarna nedan.

Utmaning 1 – Integrerade el och transportsystem

Utmaning 2 – Omställning av elsystemet  

För mer information om respektive utmaning hänvisas till den fullständiga utlysningstexten. Energimyndighetens ambition är att fördela stödet jämnt mellan de båda utmaningarna.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utveckling inom utlysningens utmaningar vilket exempelvis inkluderar:

  • företag och branschorganisationer
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • institut 

Energimyndigheten planerar att fatta beslut om vilka projekt som beviljas stöd i november 2020. Projektet kan starta tidigast den 1:a december 2020. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Kontakt

Vi på Energimyndigheten svarar gärna på eventuella frågor om utlysningen. Vi kommer dock inte kommentera projektidéer eller lämna rekommendationer utan kan endast svara på frågor om själva utlysningen. Tänk på att det brukar vara många som ringer sista dagen som utlysningen är öppen och att det därför kan vara svårare att få hjälp då. Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Fredrik Brändström
fredrik.b...@energimyndigheten.se
016-544 23 66  

Fredrik Lundström
fredrik.l...@energimyndigheten.se
016-544 21 12

Carolina Ahlqvist
carolina....@energimyndigheten.se
016-542 06 04

Peter Bennewitz
peter.be...@energimyndigheten.se
016-544 24 39

Teknisk support:
ekan...@energimyndigheten.se
016-544 22 11

Informationsmöte

Energimyndigheten anordnar ett webbsänt informationsmöte om utlysningen den 16 april 2020 kl. 13-13:45.

Under mötet kommer vi informera om utlysningen och ansökningsprocessen. Du kommer även få möjlighet att ställa frågor till oss kring processen och utlysningen.

Klicka på länken nedan för att ansluta till webbmötet.

Anslut till Skype-mötet 16 april 2020 kl 13-13:45

Vi rekommenderar att du tar del av informationsmaterialet om utlysningen innan mötet.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet