Demonstration och utveckling av nya lösningar för lokal energilagring i elsystemet

Energimyndigheten utlyser cirka 25 miljoner kronor för demonstration och utveckling av nya lösningar för lokal energilagring i elsystemet. Sista ansökningsdag är 9 augusti 2016.

Sista dag för ansökan 2016-08-09
Utlysta medel Cirka 25 miljoner kronor

Regeringen ökade under 2016 stödet till solceller hos hushåll samtidigt som Energimyndigheten fick uppgiften att stödja kommersialisering och teknikutveckling inom energilager. I takt med en ökad andel distribuerad och förnybar elproduktion skapas nya möjligheter för de enskilda kunderna. Samtidigt ställer det nya krav på elnätet både lokalt och nationellt. Lokal energilagring möjliggör dels ökad kundnytta för enskilda mikroproducenter, dels för att öka effektiviteten i elsystemet. Detta kan på sikt bidra till bättre möjligheter för förnybar elproduktion samt till en ökad kundnytta generellt.

Energimyndigheten välkomnar projektförslag som fokuserar på lösningar för lokal energilagring, som bidrar till en ökad effektivitet i energisystemet samt bidrar till att öka enskilda kunders lagring av egenproducerad el. Varje projekt får maximalt ansöka om 9 miljoner kronor i stöd.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska vara av följande karaktär:

  • Utvecklingsprojekt och demonstration av nya lösningar som bidrar till att nya energilagerlösningar kan kommersialisera eller
  • forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att nya lösningar tas fram.