Design för energieffektiv vardag

Vill du få finansiering för att utveckla energismarta tjänster och produkter? Nu kan du söka stöd från programmet Design för energieffektiv vardag. Energimyndigheten välkomnar sökande i den fjärde utlysningen av programmet.

Sista dag för ansökan 2019-09-17
Utlysta medel 20 miljoner kronor

Det finns en stor utmaning i att engagera människor i omställningen till ett mer hållbart energisystem. Det ska vara enkelt att leva energieffektivt och bidra till ett hållbart samhälle. Vi anser att ett designtänkande i kombination med beteendevetenskap är en viktig nyckel för att stärka individens roll och påverkan i förändringen.

Programmet Design för energieffektiv vardag utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energiforskning och utveckling med design- och beteendevetenskap.

Denna utlysning välkomnar projektförslag som använder sig av design- och beteendevetenskap för att ta fram affärsmodeller, kunskap, produkter och tjänster som bidrar till energisystemets omställning.

Varför design och beteende?

Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, där användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingen. Energiforskning och innovation som använder sig av design och beteendevetenskap kan möjliggöra tjänster och produkter som överensstämmer med människors faktiska behov, vanor och beteenden.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till energisystemets omställning inom programmets två forsknings- och utvecklingsområden.
Det kan till exempel vara:

  • företag och designbyråer
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolors designkunskap, samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner institut med anknytning till omr