Design för energieffektiv vardag

Energimyndigheten utlyser cirka 15 miljoner kronor inom forsknings- och innovationsprogrammet - Design för energieffektiv vardag. Programmet är tvärvetenskapligt där energi-, design- och beteendeområden kombineras för att ta fram kunskap, kompetens, tekniklösningar, produkter, tjänster och affärsmodeller baserade på ett designtänkande. Den här första utlysningen välkomnar projektförslag som kan ge individer och grupper större möjligheter till att själva bidra till ett energieffektivt och hållbart samhälle.

Sista dag för ansökan 2018-05-17
Målgrupp

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utvecklingen inom området där energi, design och beteendevetenskap möts.

Utlysta medel Cirka 15 miljoner kronor
Så söker du

Ansök i E-kanalen.

Syftet med programmet Design för energieffektiv vardag är att bidra till energisystemets omställning genom att, med hjälp av designkunskap och kunskap om människors vanor och beteenden, ge individer och grupper större möjligheter att bidra till, men även påverka och s