Doktorandprojekt inom Forskarskolan Energisystem (FoES)

Energimyndigheten utlyser ca 45 miljoner kronor inom Forskarskolan Energisystem. I denna utlysning välkomnas tvärvetenskapliga projektförslag som studerar energisystemen och omfattar två till tre doktorander för fyra års studier. Sista ansökningsdag är den 31 januari kl. 23.59. Telefonsupport kan ej ges efter kl. 16.00.

Sista dag för ansökan 2018-01-31
Utlysta medel cirka 45 miljoner
Så söker du

Ansökan lämnas via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen.

Energisystemen består av människan och hennes samspel med teknik, tjänster och nya lösningar såväl som med politik, lagar och andra samhällsinstitutioner. Dessa delar kan motverka varandra, men de behöver samspela för att Sverige ska nå den energi- och klimatpolitiska målen. Detta kräver individer med expertkompetens som förstår samspelen i energisystemen och kan hantera flera perspektiv och komplexa samband som rör energisystemens utveckling.

I den här utlysningen vill vi nå er som kan bidra till att skapa ny kunskap och individer med förståelse för olika perspektiv på energisystemen och samspelen mellan dem. Utlysningen vänder sig till er som vill leda och delta i tvärvetenskapliga doktorandprojekt som består av vete