Doktorandprojekt inom Forskarskolan Energisystem

Med Forskarskolan Energisystem (FoES) vill Energimyndigheten skapa expertkompetens som kan accelerera omställningsarbetet.

Sista dag för ansökan 2024-02-08 23:59
Utlysta medel Cirka 60 miljoner kronor

FoES ska bidra till nya aktörskonstellationer som stärker samhällets kompetensförsörjning samt höja kunskapsnivån inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi om samspelen i energisystemet.

Vad kan du söka stöd för?

Utlysningen riktar sig till forskare som både vill ta fram ny kunskap om komplexa samspel i energisystemen och bidra till kompetensförsörjning inom energisystemområdet.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Vem kan söka?

Du som vill leda ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med doktorander och aktivt verka i tvärvetenskapliga sammanhang tillsammans med andra forskare är välkommen att söka stöd för doktorandprojekt inom Forskarskolan Energisystem. Projektansökan ska utgöras av två till tre doktorandtjänster för fyra års studier. Projekten ska bestå av doktorander med hemvist inom

  • samhällsvetenskapliga/ humanistiska forskningsdiscipliner och
  • naturvetenskapliga/tekniska forskningsområden.

Även forskare och doktorander med tvärvetenskaplig hemvist kan delta genom att samverka med forskare och doktorander från en kompletterande miljö som motiveras i ansökan.

Dessutom ska deltagande handledare och doktorander ha sin hemvist på olika lärosäten. Forskarskolans gemensamma kurser och aktiviteter koordineras av Samverkansforum vid Linköpings universitet. Sökande kan till exempel vara

  • universitet och högskolorforskningsinstitut med anknytning till universitet och högskolor som har examinationsrätt för doktorer.

Samverkansforum vid Linköpings universitet

Projekt där olika typer av aktörer (bransch, akademi och forskningsinstitut) samverkar uppmuntras, men huvudsökande ska vara ett lärosäte.

Viktiga datum

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i juni 2024. Projekt som får stöd kan tidigast starta mellan 1 september till 1 november 2024 och som längst pågå till 31 december 2029. Doktoranderna ska vara på plats senast 1 november 2024. Observera att tidplanen kan komma att ändras.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Informationsmöte om utlysningen

Under mötet får du mer information om utlysningen och ansökningsprocessen. Du kommer även få möjlighet att ställa frågor till oss kring processen och utlysningen. Ingen anmälan behövs. Anslut direkt genom Teams-länken. Läs gärna den fullständiga utlysningstexten innan mötet.

När: Torsdag 14 december
Tid: Klockan 10.00–11.00

Anslut till Teams

Om Forskarskolan Energisystem

Forskarskolan Energisystem (FoES) är en tvärvetenskaplig forskarskola som har som mål att utveckla ny kunskap och kompetens som möjliggör långsiktig utveckling mot ett hållbart energisystem. Forskarskolan Energisystems struktur gör att olika perspektiv möts och stärker deltagares förmåga att förstå och hantera komplexa energi- och samhällsutmaningar. Det här är den andra utlysningen i denna programetapp.

Mer om programmet

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet