Energieffektiva fordon

Energimyndigheten utlyser ca 30 miljoner kronor inom forsknings­programmet Energieffektiva fordon. Programmet har inriktningen energieffektiva, fossiloberoende fordon och arbetsmaskiner med låg miljö- och hälsopåverkan. I denna utlysning välkomnas projektförslag inom programmets samtliga forskningsområden. Sista ansökningsdag är 19 september 2016 kl. 14.00. 

Sista dag för ansökan 2016-09-19 14:00
Utlysta medel Ca 30 miljoner kronor
Förordning

Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet

EU-kommissionens förordning (EU) nr 651/2014

Så söker du

Ansökan lämnas via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen.

Programmet Energieffektiva fordon ska vara sammanhållande för Energimyndighetens akademiska forskningsprojekt inom i första hand området vägfordon men även till exempel arbetsmaskiner omfattas. Programmets vision ur ett tjugoårigt perspektiv är att tillsammans med andra - nationella och internationella - aktörers satsningar inom området åstadkomma radikalt energieffektivare samt fossiloberoende fordon och arbetsmaskiner.

Please click here for a call description in English.

Programmet Energieffektiva fordon ska initiera och stödja tvärvetenskaplig svensk forskning av visionär fordons­teknik baserad på dagens teknik eller helt nya koncept. Detta gäller även humanistiska och samhällsvetenskapliga projekt som tar fram kunskap som kan leda till energieffektivare fordon.

Programmets öve