Energieffektiva fordon

Energimyndigheten utlyser cirka 30 miljoner kronor inom forsknings­programmet Energieffektiva fordon. Programmet har inriktningen energi- och resurseffektiva, fossilfria fordon och arbetsmaskiner med låg miljö- och hälsopåverkan. I denna utlysning välkomnas projektförslag inom programmets samtliga forskningsområden.

Sista ansökningsdag är 2018-02-28 kl. 14.00.

Sista dag för ansökan 2018-02-28 14:00
Tid för beslut Tidigast under maj månad
Utlysta medel cirka 30 miljoner kronor
Så söker du

Ansökan ska skrivas enligt Anvisningar för sökande och lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar.

Programmet Energieffektiva fordon ska vara sammanhållande för Energimyndighetens akademiska forskningsprojekt inom i första hand området vägfordon men även till exempel arbetsmaskiner omfattas. Programmets vision ur ett 20‑årigt perspektiv är att tillsammans med andra aktörers (nationella och internatio­nella) satsningar inom området åstadkomma radikalt energi- och resurseffektivare fossilfria fordon och arbetsmaskiner och användning av dessa.

Programmet Energieffektiva fordon ska initiera och stödja tvärvetenskaplig svensk forskning av visionära fordons­lösningar baserade på befintliga eller nya koncept.

Programmets övergripande mål är att:

  • Bygga upp kunskap