Energiriktad grundforskning – utlysning 2018

Energimyndigheten utlyser 125 miljoner kronor för att stödja grundforskningsprojekt inom samhällsvetenskap, humaniora samt natur- och teknikvetenskaper. Projekten ska ha hög vetenskaplig kvalitet och mycket god potential att bidra till energiomställningen. Sista ansökningsdag är 21 mars 2018.

Sista dag för ansökan 2018-03-21 23:59
Tid för beslut Tidigast under november månad
Utlysta medel 125 miljoner kronor

Forskningsprojekten inom utlysningen ska, förutom att vara av hög vetenskaplig kvalitet, ha mycket god potential att bidra till energiomställningen genom att bidra med kunskap för ökad förståelse av och/eller lösningar för att möta avgörande utmaningar för utvecklingen av:

  • ett helt förnybart energisystem,
  • ett resurseffektivt samhälle,
  • ett flexibelt och robust energisystem,
  • samspel i energisystemet.

Du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Utlysningen stödjer dels projekt inom humaniora och samhällsvetenskap (HS), dels natur- och teknikvetenskapliga (NT) projekt. Tvärvetenskapliga projekt med HS såväl som NT-inslag välkomnas. Projektstart ska ske 1 januari 2019–1 april 2019.

Projektbidrag

Projekt inom utlysningen kan stödjas med maximalt 1 miljon kronor per år, dock maximalt 5 miljoner kronor totalt.

Utlysningens totala budget är cirka 25 miljoner kronor per år, varav cirka 18 miljoner kronor till projekt med fokus på natur- och teknikvetenskap samt cirka 7 miljoner kronor till projekt med fokus på humaniora och/eller samhällsvetenskap. Totalt omfattar utlysningen 125 miljoner kronor under åren 2019 till 2023.

Vid bedömning ses forskningssamarbeten och erfarenhetsutbyten med andra för projektet relevanta samhällsaktörer så som andra forskargrupper, företag, eller civilsamhälle som