Export- och investeringsmöjligheter i Sydostasien för företag inom energi och hållbarhet

Vill du utforska och realisera export- och investeringsmöjligheter på en av världens snabbast växande marknader? Nu lanserar vi en ny omgång av Business Accelerator Programme Southeast Asia (BAPSEA).

Sista dag för ansökan 2023-12-15

Sydostasien har genomgått en explosiv tillväxt och beräknas utvecklas till världens fjärde största ekonomi år 2030. Det bor över 650 miljoner människor i regionen och med sitt handelsstrategiska läge, starka fokus på digitalisering och växande medelklass är Sydostasien en alltmer prioriterad marknad för företag världen över.

Sydostasien är också en av de regioner där klimatförändringarna visar sig tydligast och man har stora behov av att snabbt minska utsläppen av växthusgaser och ställa om till ett hållbart energisystem.

Om programmet

Business Accelerator Programme Southeast Asia (BAPSEA) är ett initiativ som drivs av Energimyndigheten i samarbete med Business Sweden – vår lokala partner i Sydostasien. Tillsammans hjälper vi ditt företag att under 12 månader introducera era innovativa lösningar inom energi och hållbarhet i Sydostasien. Som deltagare erbjuds du en fördjupad inblick i marknaden, skräddarsydd expertrådgivning om affärsmöjligheterna för just ditt företag, samt inbjudan till att delta på två delegationsresor.

Du väljer ett prioriterat land och på denna marknad kommer ditt företag att få presentera sitt affärserbjudande och knyta kontakter med beslutsfattare och representanter från det lokala näringslivet.

  • Filippinerna
  • Indonesien
  • Malaysia
  • Singapore
  • Thailand
  • Vietnam

Vilka företag kan delta?

Programmet riktar sig till små och medelstora företag inom energi och hållbarhet som är redo att ta nästa steg i sin internationella tillväxtresa. Företaget bör ha en välutvecklad produkt, tjänst eller affärsidé och vi ser positivt på erfarenhet från andra exportmarknader, men det senare är inte ett krav.

Nödvändiga personella och ekonomiska resurser för att kunna genomföra satsningen ska finnas på plats.

Energimyndigheten och vår partner förväntar oss även ett starkt engagemang och att minst en representant från respektive deltagande företag är med på delegationsresorna.

Intresseanmälan

Välkommen med din anmälan, senast den 15 december 2023.

Intresseanmälan Business Accelerator Programme Southeast Asia (BAPSEA)

Varför Sydostasien?

Under mer än tio års tid har Energimyndigheten och Business Sweden drivit ett framgångsrikt acceleratorprogram i Indonesien, som nu har expanderat till Sydostasien. Regionen har stora utmaningar kopplat till klimatförändringarna. Utsläppen av växthusgaser har ökat i takt med urbanisering, tillväxt och industrialisering, där stora delar av energin kommer från fossila bränslen. Detta i kombination med förändrad markanvändning har lett till att tropiska skogar och torvmarker med stor biologisk mångfald har försvunnit.

Det finns flera initiativ som vill skynda på omställningen. Bland annat har den geopolitiska och ekonomiska organisationen Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) identifierat bekämpning av klimatförändringarna som en av sina regionala prioriteringar, vilket skapar möjligheter för internationellt samarbete, investeringar och kunskaps- samt teknikutbyte.

Var med och gör skillnad, tillsammans bidrar vi till minskade utsläpp och hållbar utveckling, samtidigt som svensk export och svenska arbetstillfällen gynnas.

Rapport: Sustainable Energy Transformation - Opportunities in the Southeast Asia Energy Sector (2020)

Rapport: Southeast Asia Energy Outlook 2022 (IEA)

Rapport: Decarbonisation Pathways for Southeast Asia 2023 (IEA)

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet