ForestValue Era-net cofund: ForestValue utlysning 2021

Utlysningen syftar till att stödja internationellt samarbete kring hur skogen, nyttjandet av skogen och skogsråvaror på bästa sätt kan bidra till FNs globala hållbarhetsmål. Både grundläggande och tillämpad forskning välkomnas. Utlysningen är en del i det europeiska samarbetet ERA-NET ForestValue och genomförs i samarbete med Vinnova och Formas.

Sista dag för ansökan 2021-04-13

Projekt som studerar hur skogar och skogsbaserade aktiviteter kan bidra till FNs globala hållbarhetsmål kan få stöd

ForestValue Joint Call 2 kommer att stödja internationellt samarbete inom grundläggande och tillämpad forskning inriktad på hur skogar och skogsbaserade aktiviteter på bästa sätt kan bidra till FNs globala hållbarhetsmål. Utlysning syftar till att uppmuntra tvärsektoriellt samarbete och kommer att adressera hela den skogsbaserade värdekedjan för att ta fram kunskap för att stödja bästa möjliga användning av skogar och skogsresurser, samt att stödja omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi för ett hållbart samhälle. Projekt inom följande områden är välkomna:

  • Hållbar och multifunktionell användning samt förvaltning av skogar.
  • Byggande med trä ur olika perspektiv.
  • Analyser av fördelar, synergier och avvägningar vid användning av skogsbiomassa.

Vem kan söka?

Behovsägande organisationer, företag, universitet och forskningsinstitut i samverkan. Minst 3 parter från 3 olika länder som deltar i denna utlysning. Parterna måste vara juridiska personer.

Hur mycket kan jag söka?

300 000 euro till svenska parter totalt per projekt. En utökning med 200 000 euro är möjlig om svensk part är projektkoordinator

Hur söker jag?

Ansökan sker via en enstegsprocess. Besök ForestValues webbplats för mer information. Där hittar du utlysningstexten samt information om hur du ansöker. 

Kontakt

I arbetet med denna utlysning har följande myndigheter samverkat: Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Huvudman och därmed den primära kontakten för sökande är Vinnova.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet