Formas öppnar andra utlysningen i nationella forskningsprogrammet om hållbart samhällsbyggande

Formas har öppnat en utlysning om synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande. Det är den andra utlysningen inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Totalt finns ca 100 miljoner kronor att söka.

Sista dag för ansökan 2018-02-28 14:00
Utlysta medel ca 100 miljoner kronor
Så söker du

Läs mer om utlysningen och sök på Formas webbplats.

Nu öppnar Formas den andra utlysningen inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Formas utlyser ca 100 miljoner kronor för synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande. Utlysningen har två delar:

  • synteser som redogör för kunskapsläge och kunskapsbehov för att skapa hållbara samhällen.
  • forskningsprojekt som fokuserar på medborgarna och aktörerna i det hållbara samhällsbyggandet.

I den första delutlysningen efterfrågas synteser av kunskapsläge och kunskapsbehov. Syftet är att identifiera vad vi vet idag och vad vi behöver ta reda på för att skapa hållbara samhällen. Upp till 16,5 miljoner kronor delas ut totalt och varje projekt kan beviljas maximalt 1,5 miljoner kronor.

Denna delutlysning genomförs i samverkan med Vinnova och Energimyndigheten. Energimyndigheten efterfrågar specifikt synteser med fokus på Energiutmaningar för en levande, hållbar landsbygd.

I den andra delutlysningen välkomnas forskare från alla discipliner att utforma forskningsprojekt som fokuserar på medborgare och aktörer i det hållbara samhällsbyggandet. Delutlysningen omfattar totalt