Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende (E2B2)

Energimyndigheten välkomnar sökande i den andra utlysningen inom forsknings- och innovationsprogrammet E2B2. Utlysningen omfattar cirka 30 miljoner kronor och stänger den 6 november 2018.

Sista dag för ansökan 2018-11-06 23:59
Utlysta medel 30 miljoner kronor

Forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 är en bred satsning för forskning och utveckling inom området energieffektivt byggande och boende. Programmet ska bidra till ökad energieffektivisering i bebyggelsen genom forskning, utveckling, innovation och demonstration.

Programmets vision, mål och forskningsinnehåll beskrivs närmare i programbeskrivningen. En generell utgångspunkt för projekten är att de ska utgå från ett systemperspektiv i betydelsen att resultaten från varje enskilt projekt ska leda till energieffektivisering även i ett större samhällsperspektiv.

Utlysningens inriktning

I denna utlysning välkomnas ansökningar inom hela programmets område. Dock prioriteras projekt inom följande delområden:

  • Marknadsnära utvecklingsprojekt, demonstrationsprojekt samt utvärderingar av nya tekniklösningar. Utvärdering i detta avseende kan exempelvis vara projekt om olika tekniklösningar som har varit eller är aktuella inom nätverken BeBo, Belok, BeLivs, BeSmå, EnReSa eller LÅGAN.
  • Samhällsplanering och arkitektur för ökad energieffektivisering.
  • Analysprojekt som utnyttjar Energimyndighetens genomförda mätningar av nära-nollenergibyggnader (småhus, flerbostadshus och lokaler).

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utvecklingen inom området och inkluderar exempelvis företag, offentlig sektor, universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner, samt institut med anknytning till området.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 2019-01-31 och som längst pågå till 2021-12-31.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Vid frågor, kontakta:

Jörgen Sjödin: jorgen....@energimyndigheten.se Telefon: 016-544 21 38
Anna Land: anna....@iqs.se Telefon: 072-55 44 661

Film om utlysningen

Se filmen om utlysningen. I filmen får du som ska skicka in en ansökan veta mer om vad du behöver ha koll på.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet