Fossilfritt flyg 2045

Du som vill bidra till fossilfritt flyg är välkommen att söka stöd.

Sista dag för ansökan 2021-03-30
Utlysta medel Högst 100 miljoner kronor

Utlysningens syfte är att bidra till fossilfritt flyg. Satsningen omfattar samtliga hållbara förnybara bränslen.

Projekten ska fokusera på följande:

  • Hållbara förnybara bränslen för flyg
  • Elflyg
  • Flyg med vätgasdrift  

Forskning, utveckling och innovation kring tanknings- och laddinfrastruktur ingår också.

Projektet kan starta tidigast 1 juli 2021 och som längst pågå till 31 december 2022.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka.

Det kan till exempel vara:

  • företag
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • institut

Projekt där olika typer av aktörer (bransch, akademi och forskningsinstitut) samverkar ses som positivt. Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.

Beslut om stöd fattas tidigast juni 2021.

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16:00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet