Green Growth Research and Innovation

Nordisk energiforskning, i samarbete med NordForsk och Nordisk Innovation, utlyser totalt ca 75 miljoner kronor för innovativa lösningar som kan påskynda vägen mot ett hållbart samhälle. Sista ansökningsdag är den 16 augusti 2016 kl. 10.00.

Sista dag för ansökan 2016-08-16
Utlysta medel ca 75 miljoner kronor

De nordiska länderna har antagit ambitiösa klimatmål till år 2050 som handlar om att utveckla ett energieffektivt och koldioxidsnålt samhälle. För att nå de målen krävs en grön utveckling som främjar ekonomisk tillväxt, hållbarhet och konkurrenskraft både i offentlig och privat sektor i hela Norden.

För att möta de möjligheter och utmaningar som den här utvecklingen innebär samarbetar forsknings- och innovationsfinansiärerna i de nordiska länderna i ett initiativ för grön tillväxt.

Programmet Green Growth Research and Innovation kommer att omfatta tvärvetenskaplig forskning och innovation på energiområdet. Målet med programmet är att skapa kunskap och beslutsunderlag för grön tillväxt samt att stimulera till innovativa lösningar som kan påskynda övergången till ett hållbart samhälle.

Läs mer om utlysningen och ansök om medel på Nordisk energiforsknings webbplats senast den 16 augusti 2016 kl. 10.00.

Mer information

Svend Søyland, senior rådgivare, Nordisk Energiforskning

Haukur Stefansson, senior rådgivare, Nordic Innovation