Hållbar Vattenkraft - HåVa

Energimyndigheten utlyser omkring 15 miljoner kronor inom forsknings- och innovationsprogrammet Hållbar Vattenkraft - HåVa som är ett program inom området vattenkraft, med fokus på system- och miljörelaterade frågor kopplat till vattenkraftområdet. I denna utlysning välkomnas projektförslag inom programmets samtliga områden. Sista ansökningsdag är 14 mars 2018 kl. 23.59.

Sista dag för ansökan 2018-03-14
Tid för beslut Tidigast under sista veckan i juni 2018 månad
Målgrupp

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utveckling inom programmets områden och inkluderar exempelvis företag, offentlig sektor, universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner samt institut med anknytning till de angivna områdena. Projekt där olika typer av aktörer samverkar ses som positivt.

Utlysta medel Ca 15 miljoner kronor
Så söker du

Ansökan om stöd ska lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning.

Programmets syfte är