Har du en affärsidé som bidrar till ett biobaserat och hållbart samhälle?

I den här utlysningen ger Energimyndigheten stöd till projekt som har potential att accelerera energi- och klimatomställningen genom biobaserade koncept.

Sista dag för ansökan 2022-05-31 23:59
Utlysta medel 15 miljoner kronor

Ansökningar som tar fram beslutsunderlag för en framtida kommersialisering är välkomna att söka. Varje ansökan kan beviljas maximalt 1 miljon kronor i stöd och utlysningen omfattar cirka 15 miljoner kronor totalt. Projektet får vara maximalt 12 månader långt.

Konceptet ska ha potential att bidra till energi- och klimatomställningen som gör Sverige fossilfritt samt öka försörjningstryggheten av energi.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till att nå utlysningens syfte kan söka. Utlysningen vänder sig främst till aktörer som bedöms ha förmågan att driva en affärsidé hela vägen mot kommersialisering.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i slutet av maj för ansökningar inkomna före 25 april och i juli för övriga ansökningar. Projektet kan starta tidigast cirka 10 veckor efter ansökningstillfället.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Om Bio+ programmet

Programmet Bio+ syftar till att utveckla biobaserade lösningar och värdekedjor samt öka kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra och med övriga energisystemet. De framtagna lösningarna och värdekedjorna ska vara konkurrenskraftiga.

Om programmet Bio+

 

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Skicka e-post till biop...@energimyndigheten.se och ange Bioplus 2022 - Affärsidé i ämnesraden.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet