Stöd till idéer som kan bidra till ett biobaserat och hållbart samhälle

Har ni en idé eller en innovation som kan påskynda omställningen till ett hållbart och biobaserat samhälle? I den här utlysningen ger Energimyndigheten stöd till projektidéer som har potential att bidra till omställningen. Ni kan söka stöd för att brett undersöka vilka möjligheter och hinder som finns för att er idé ska kunna bli verklighet.

Sista dag för ansökan 2022-12-19
Utlysta medel cirka 15 miljoner kronor

Vem kan söka?

Den här utlysningen vänder sig främst till er som vill driva en idé hela vägen mot kommersialisering. Oavsett om ni är verksamma i ett etablerat företag eller i en start-up så är ni välkomna att söka stöd.

Utlysningens syfte är att påskynda och kommersialisera biobaserade lösningar och värdekedjor som har stor potential att bidra till energi- och klimatomställningen och ett fossilfritt Sverige.

Varje ansökan kan beviljas maximalt 1 miljon kronor i stöd och utlysningen omfattar cirka 15 miljoner kronor. Projektet får vara maximalt 12 månader långt.

Så här ansöker du

Ansökningar till denna utlysning sker i verktyget Mina sidor.  

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett när den lämnas in. Tidplan för inlämning av ansökan, för beslut och startdatum finns i tabellen nedan.

Sista dag för ansökan
Beslut planeras i
Tidigaste projektstart
Projektet avslutas senast
2022-12-19
Februari 2023
1 mars 2023
12 månader efter projektstart

Informations- och frågestund om utlysningen

Fredagen den 21 oktober kl. 14.00-14.50 anordnar vi ett informationsmöte där ni även ges tillfälle att ställa frågor. Mötet hålls via Microsoft Teams och ingen föranmälan behövs. Det är bara att ansluta via länken.

Klicka här för att ansluta till mötet

Om Bio+ programmet

Utlysningen är en del av programmet Bio+ som syftar till att påskynda biobaserade lösningar och värdekedjor, samt öka kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra och med övriga energisystemet. Bio+ ska bidra till att Sverige uppnår de energi- och klimatpolitiska målen samt att Sverige kan bli ett fossilfritt välfärdsland.

Mer information om programmet och dess effektmål

Om du har frågor

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger. Skicka e-post till biop...@energimyndigheten.se och ange Bioplus 2022 - Affärsidé 2 i ämnesraden eller kontakta någon av personerna nedan.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet