Impact Innovation: Genomförbarhetsstudier inom tekniska insatsområden i programmet Metals and Minerals

Utlysningen ingår i programmet Metals & Minerals, som är en del av Energimyndighetens, Formas och Vinnovas gemensamma initiativ Impact Innovation. 

Sista dag för ansökan 2024-09-03 14:00

Utlysningen är öppen för ansökningar gällande genomförbarhetsstudier som adresserar något av programmets tekniska insatsområden (”Technological Action Areas”) enligt avsnitt 2.1 i programmets scopedokument.

Om Metals & Minerals

Om programmen inom Impact Innovation

Vad kan du söka stöd för?

Genomförbarhetsstudier som undersöker projektidéer som har potential att bidra till programmets mission och som adresserar något eller några av programmets tekniska insatsområden (Technological Action Areas, avsnitt 2.1 i programmets scopedokument).
Scopedokument, Metals & Minerals – Impact Innovation

Vem kan söka?

Företag, offentliga organisationer, forskningsinstitut, universitet eller högskolor och andra relevanta juridiska personer som har kompetens och förmåga att genomföra projektet. Ett sökande konsortium ska bestå av minst två projektparter.

Viktiga datum

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas 24 oktober 2024.

Kontakt

Anders Marén, utlysingsansvarig på Vinnova
Telefon: 08-473 31 88

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet