Impact Innovation: Genomförbarhetsstudier och forskningsprojekt inom sociala insatsområden

Det här utlysningen ingår i programmet Metals & Minerals, som är en del av Energimyndighetens, Formas och Vinnovas gemensamma initiativ Impact Innovation.

Sista dag för ansökan 2024-09-10 14:00

Utlysningen är inriktad mot projekt som syftar till att bana väg för innovationer inom social hållbarhet och som har potential att bidra till programmets mission. Erbjudandet avser genomförbarhetsstudier alternativt projekt av karaktären industriell forskning inom programmets sociala insatsområden (”Social Action Areas”) enligt avsnitt 2.2 i programmets scopedokument.

Programmets scopedokument

Vad kan du söka stöd för?

Genomförbarhetsstudier alternativt forskningsprojekt som omfattar programmets sociala insatsområden (”Social Action Areas”) enligt avsnitt 2.2 i programmets scopedokument.

Vem kan söka?

Företag, offentliga organisationer, forskningsinstitut, universitet, högskolor och andra relevanta juridiska personer. Genomförbarhetsstudier: minst två projektparter. Forskningsprojekt: minst tre projektparter, varav minst en forskningsorganisation.

Viktiga datum

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas 31 oktober 2024.

Kontakt

Anders Marén utlysningsansvarig på Vinnova
Telefon: 08-473 31 88

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet