Impact Innovation: Ökad resurseffektivitet och resiliens, etapp 1

Den här utlysningen inom Energimyndighetens, Formas och Vinnovas gemensamma satsning Impact Innovation är kopplad till programmet Net Zero Industry.

Sista dag för ansökan 2024-09-10 14:00

Utlysningens syfte är att skapa förutsättningar för ett effektivt nyttjande av materialresurser genom att finansiera innovationsprojekt med högt nyhetsvärde. Lovande projektresultat utvecklas sedan i en etapp 2.

Om Net Zero Industry, Impact Innovation

Vad kan du söka stöd för?

Förbättringar av existerande lösningar och utveckling av innovativa lösningar som bidrar till omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och långsiktigt hållbar materialanvändning. Och där ett systemperspektiv och hela livscykeln beaktas.

Vem kan söka?

Företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra samhälls- och näringslivsaktörer. Minst tre projektparter ska medverka i etapp 1.

Viktiga datum

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas 8 oktober 2024. Projektet får starta från och med den 18 oktober till och med den 25 oktober.

Kontakt

Johan Stenberg, utlysningsansvarig på Vinnova
Telefon: 08–473 32 23

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet