Impact Innovation Start/Scale: Ett erbjudande till små och medelstora företag

Den här utlysningen ingår i Energimyndighetens, Formas och Vinnovas, gemensamma satsning Impact Innovation. Utlysningen riktar sig till startups och scaleups med innovationsprojekt som har en stark koppling till något av Impact Innovations program.

Sista dag för ansökan 2024-04-23 14:00

Vad kan du söka för?

Projektförslag som bidrar med tydliga värden till något av Impact Innovations program. Projektförslagen ska avse utvecklingsprojekt och inte beröra genomförbarhetsstudier eller rutinmässiga affärs- eller produktutvecklingsprojekt.

Mer om programmen på Impact Innovations webbsida

Vem kan söka?

Det här erbjudandet riktar sig till svenska små och medelstora företag med innovationsprojekt som har en stark koppling till Impact Innovations innovationsprogram.

Sökande företag behöver uppfylla följande formella kriterier:

  • Företaget är ett aktiebolag med svenskt organisationsnummer och verksamhet i Sverige.
  • Företaget har minst 3 maximalt 249 heltidsanställda.
  • Företaget har lämnat in minst två årsredovisningar till Bolagsverket.

Hur mycket kan du söka?

Bidrag kan beviljas med max en miljon kronor per projekt. Bidraget får motsvara maximalt 80 procent av projektets stödberättigande kostnader för små företag, och 50 procent för medelstora företag.

Ansök innan 23 april

Ansökan görs till Vinnova och mer information om utlysningen finns på Vinnovas webbplats.

Information och ansökan

Frågor

Frågor om utlysningen, utlysningstext, formella krav och liknande mejlas till: impactinnovat...@vinnova.se

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet