Industriklivet - forsknings- och innovationsprojekt

Nu kan du få bidrag inom Industriklivet för forskning och innovation i syfte att minska växthusgasutsläpp från industrins processer eller uppnå negativa växthusgasutsläpp. Utlysningen är årligen öppen under två perioder per år.

Sista dag för ansökan 2022-03-08
Tid för beslut Juni 2022

Vilka projekt kan få stöd?

Utlysningen riktar sig till projekt inom följande av Industriklivets områden:

  • Att minska växthusgasutsläpp från industrins processer  
  • Att uppnå permanenta negativa växthusgasutsläpp

För utförligare beskrivning av respektive område, se den fullständiga utlysningstexten.

Med växthusgasutsläpp från industrin avses processrelaterade utsläpp enligt klimatrapporteringen samt vissa förbränningsutsläpp och diffusa utsläpp kopplade till processrelaterade utsläpp. Här avses även utsläpp som uppstår vid förbränning av restprodukter från fossila råvaror i tillverkningsprocesser, till exempel fackling av industriella restgaser.

Utsläpp från inköpta bränslen som förbränns endast för att utvinna energi ingår endast i de fall även en minskning av direkta utsläpp från processer ingår i projektet eller då de innebär ett tekniksprång för industrin. Det innebär att konventionella bränslebyten inte ingår.

Området riktar sig mot industrier med processrelaterade utsläpp av växthusgaser, främst inom järn- och stål, kemi- och mineral- och cementindustri.

Permanenta negativa växthusgasutsläpp uppnås exempelvis genom avskiljning, transport och geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller från atmosfären. I området negativa utsläpp ingår varken koldioxidanvändning (CCU) eller projekt avseende biokol så som produktion och användning.

Området är främst riktat mot företag med biogena utsläpp av växthusgaser inom exempelvis massa- och pappersindustrin samt kraftvärmeverk.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till Industriklivets syfte kan söka bidrag.

Det kan till exempel vara:

  • företag
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolor
  • institut

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i juni 2022. Projektet kan starta tidigast 15 juni 2022.

Observera att tidplanen kan komma att ändras. Utlysningen kan till exempel stänga tidigare om utlysta medel tar slut. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Om Industriklivet

Utlysningen görs inom ramen för Industriklivet – en del av EUs Facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Läs mer om Industriklivet.

Observera att ändringar i utlysningstexten kan göras efter att Regleringsbrevet för 2022 beslutats.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Kontakta handläggare om Industriklivet

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet