Industriklivet – forsknings- och innovationsprojekt för minskning av processindustrins utsläpp av växthusgaser

Du som vill bidra till omställningen mot nettonollutsläpp inom processdustrin är välkommen att söka stöd för forsknings- och innovationsprojekt inom Industriklivet. Ansökan kan göras vid två tillfällen under året, senast 10 april och 24 september.

Sista dag för ansökan 2019-04-10 23:59

Projekt som fokuserar på att minska indsutrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser kan få stöd

Projekt som får finansiering inom Industriklivet ska bidra till att nå målet om nettonollutsläpp 2045. Utlysningen riktar sig till projekt som fokuserar på:

  • att bidra till utveckling av tekniksprång som kraftigt minskar industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser genom att ge underlag för beslut om satsningar, förbättra och skapa förutsättningar för införande eller bidra till att lösningar införs i industriell skala
  • att bidra till långsiktigt stärkt konkurrenskraft för industri

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Industrier med så kallade processrelaterade utsläpp av växthusgaser, främst inom järn- och stål, kemi- och mineral- och cementindustri, men även universitet eller forskningsinstitut kan söka stöd.

Beslut om vilka projket som beviljas stöd fattas tidigast i juni 2019. Projektet kan starta tidigast i juli 2019.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet