Industriklivet – forsknings- och innovationsprojekt för minskning av processindustrins utsläpp av växthusgaser

Du som vill bidra till omställningen mot nettonollutsläpp inom processdustrin är välkommen att söka stöd för forsknings- och innovationsprojekt inom Industriklivet. Ansökan ska göras senast 24 september.

Sista dag för ansökan 2019-09-24 23:59

Projekt som fokuserar på att minska indsutrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser kan få stöd

Projekt som får finansiering inom Industriklivet ska bidra till att nå målet om nettonollutsläpp 2045. Utlysningen riktar sig till projekt som fokuserar på:

  • att bidra till utveckling av tekniksprång som kraftigt minskar industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser genom att ge underlag för beslut om satsningar, förbättra och skapa förutsättningar för införande eller bidra till att lösningar införs i industriell skala
  • att bidra till långsiktigt stärkt konkurrenskraft för industri

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Industrier med så kallade processrelaterade utsläpp av växthusgaser, främst inom järn- och stål, kemi- och mineral- och cementindustri, men även universitet eller forskningsinstitut kan söka stöd.

I förslaget till vårändringsbudget som lagts fram föreslås förändringar av Industriklivet. Utifrån dessa förslag kan Industriklivet komma att utökas med stöd till forskning, förstudier, test, demonstration och investeringar som bidrar till negativa utsläpp och även elektrifiering för minskade utsläpp av växthusgaser från industrin. Mer information kan ges först då vårändringsbudgeten är beslutad vilket sker i slutet av juni.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i december 2019. Projekt kan starta tidigast i januari 2020.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet