Industriklivet processrelaterade utsläpp: forskning och innovation

Du som vill bidra till omställningen mot nettonollutsläpp inom processindustrin är välkommen att söka stöd för forsknings- och innovationsprojekt inom Industriklivet. Industriklivet – processrelaterade utsläpp omfattar 500 miljoner kronor per år fram till 2022 och därefter 250 miljoner kronor per år fram till 2027. Ansökan kan göras vid två tillfällen under året.

Sista dag för ansökan 2020-09-08 23:59

Projekt som fokuserar på att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser kan få stöd

Projekt som får finansiering inom Industriklivet ska bidra till att nå målet om nettonollutsläpp 2045. Utlysningen riktar sig till projekt som bidrar till tekniksprång som kraftigt minskar industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser.

Med processrelaterade utsläpp avses: 

  • utsläpp direkt från industrins processer enligt klimatrapporteringen 
  • utsläpp som uppstår vid förbränning av restprodukter från fossila råvaror i tillverkningsprocesser 
  • fackling av industriella restgaser 

Utsläpp från inköpta bränslen som förbränns endast för att utvinna energi ingår inte. Konventionella bränslebyten ingår heller inte.

Vem kan söka?

Industriklivet riktar sig mot industrier med processrelaterade utsläpp av växthusgaser, främst inom järn- och stål, kemi- och mineral- och cementindustri. Alla aktörer som kan bidra till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser kan söka bidrag. 

Beslut om vilka projekt som beviljas fattas omkring tre månader efter att komplett ansökan inkommit.

Så här ansöker du

Ansökan lämnas i första han