Industriklivet – mot implementering

Nu kan du få bidrag för genomförbarhets- och miljöstudier, pilot- och demonstrationsanläggningar samt investeringar som bidrar till ett eller flera av Industriklivets områden. Du kan ansöka när som helst under året.

Vilka projekt kan få stöd?

I denna utlysning välkomnar vi projekt som tar oss närmare implementering, alltså förstudier, pilot- och demonstrationsprojekt samt investeringar.

Forskningsprojekt hänvisas till utlysningen Stöd för projekt inom Industrins energi- och klimatomställning och Industriklivet

Utlysningen omfattar bidrag till projekt som har potential att bidra till ett eller flera av nedanstående områden:

  1. att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser som har ett direkt eller indirekt samband med processutsläppen
  2. negativa utsläpp genom geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung
  3. klimatomställningen i samhället genom att tillämpa ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin, så kallade strategiskt viktiga insatser inom industrin

Område 1 – processindustrins utsläpp av växthusgaser

Stöd inom detta område ges till projekt som bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser samt andra växthusgasutsläpp såsom vissa förbränningsutsläpp och diffusa utsläpp kopplade till processrelaterade utsläpp, i syfte att finansiera tekniksprång och understödja industrins ambitioner att ställa om.

Område 2 – negativa utsläpp

Stöd inom detta område ges till projekt som kan bidra till permanenta negativa utsläpp av växthusgaser genom avskiljning, transport och geologisk lagring eller motsvarande permanent lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären.

Område 3 – strategiskt viktiga insatser inom industrin

Med strategiskt viktiga insatser menas tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som på ett väsentligt sätt bidrar till att minska växthusgasutsläppen i övriga samhället. Dessa insatser inom industrin kan vara nya teknik och innovativa lösningar eller system och värdekedjor exempelvis inom områdena batterier, biodrivmedel, eller återvinning.

För utförligare beskrivning av respektive område, se den fullständiga utlysningstexten.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående områden är välkomna att söka.

Så här ansöker du

Ansökan lämnas i första hand via Energimyndighetens e-tjänst Mina sidor.

Detaljerad information om ansökningsprocessen 

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett när den lämnas in. Till ansökan ska en bilaga bifogas.

Obligatorisk bilaga till ansökan

Ytterligare information, detaljerade beskrivningar av områdena och bedömningskriterier hittar du i den fullständiga utlysningstexten.

Om Industriklivet

Utlysningen görs inom ramen för Industriklivet – en del av EUs Facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Läs mer om Industriklivet.

Kontakt

Har du en idé som du tror kan passa Industriklivet? Tveka inte att kontakta någon av handläggarna så hjälper vi dig vidare med dina funderingar.

Kontakta handläggare om Industriklivet

Utlysningar

Utlysningsarkivet