Industriklivet: forsknings- och innovationsprojekt

Nu kan du få bidrag inom Industriklivet för forskning och innovation i syfte att minska växthusgasutsläpp från industrins processer eller uppnå negativa växthusgasutsläpp. Utlysningen är öppen under två perioder per år. 

Sista dag för ansökan 2021-10-20

Vilka projekt kan få stöd?

Utlysningen omfattar bidrag till forsknings- och innovationsprojekt som har potential att bidra till följande utmaningar:

  • att minska växthusgasutsläpp från industrins processer eller
  • att uppnå permanenta negativa växthusgasutsläpp

Med växthusgasutsläpp från industrin avses processrelaterade utsläpp enligt klimatrapporteringen samt vissa förbränningsutsläpp och diffusa utsläpp kopplade till processrelaterade utsläpp. Här avses även utsläpp som uppstår vid förbränning av restprodukter från fossila råvaror i tillverkningsprocesser, till exempel fackling av industriella restgaser.

Utsläpp från inköpta bränslen som förbränns endast för att utvinna energi ingår endast i de fall även en minskning av direkta utsläpp från processer ingår i projektet eller då de innebär ett tekniksprång för industrin. Det innebär att konventionella bränslebyten inte ingår.

Området riktar sig mot industrier med processrelaterade utsläpp av växthusgaser, främst inom järn- och stål, kemi- och mineral- och cementindustri.

Permanenta negativa växthusgasutsläpp uppnås exempelvis genom avskiljning, transport och geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller från atmosfären. I området negativa utsläpp ingår varken koldioxidanvändning (CCU) eller projekt avseende biokol så som produktion och användning.

Området är främst riktat mot företag med biogena utsläpp av växthusgaser inom exempelvis massa- och pappersindustrin samt kraftvärmeverk.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående utmaningar är välkomna att söka.

Ansökning sker i Mina Sidor

Observera att ansökningar till denna utlysning sker i verktyget Mina Sidor.

Här kan du läsa vilka förändringar det medför. Där hittar du steg-för-steg guide för hur du fyller i ansökan.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett när den lämnas in. Till ansökan ska en bilaga bifogas, se länk under "Ansök om stöd".

Ytterligare information och bedömningskriterier hittar du i den fullständiga utlysningstexten.

Utlysningen är öppen under två perioder per år, vilket detta är den andra. Tidplan för ansökan, beslut och startdatum för perioderna finns i den fullständiga utlysningstexten.

Om Industriklivet

Utlysningen görs inom ramen för Industriklivet. Läs mer om Industriklivet.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger. 

Kontakta handläggare om Industriklivet

Isabella Gustafsson Ismodes
016-544 21 62

Aiko Nakano Hylander
016-544 20 68 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet