Industriklivet negativa utsläpp: forskning och innovation

Du som vill bidra till negativa utsläpp är välkommen att söka stöd för forsknings- och innovationsprojekt inom Industriklivet. Industriklivet – negativa utsläpp omfattar 100 miljoner kronor per år fram till 2022 och därefter 50 miljoner kronor per år fram till 2027.

Sista dag för ansökan 2020-09-08 23:59

Projekt som fokuserar på att bidra till negativa utsläpp kan få stöd

Projekt som får finansiering inom Industriklivet ska bidra till att nå målet om nettonollutsläpp 2045. I denna utlysning välkomnas forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till negativa utsläpp genom avskiljning, transport och geologisk eller motsvarande permanent lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären.

Negativa utsläpp uppnås exempelvis vid infångning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen. I utlysningen ingår varken koldioxidanvändning (CCU) eller projekt avseende biokol så som produktion och användning.

Vem kan söka?

Industriklivet – negativa utsläpp är främst riktat mot företag med biogena utsläpp av växthusgaser inom exempelvis massa- och pappersindustri samt kraftvärmeverk men även universitet eller forskningsinstitut. Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka bidrag.

Beslut om vilka projekt som beviljas fattas omkring tre månader efter att komplett ansökan inkommit

Så här ansöker du

Ansökan lämnas i första hand via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Detaljerad information om ansökningsprocessen finns i dokumentet "Anvisningar för ansökan". Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett när den lämnas in. Till ansökan ska en bilaga bifogas som innehåller uppgifter om:

  • Antal anställda, årsomsättning och balansomslutning om sökanden är ett företag.
  • En uppskattning om negati