Industriklivet negativa utsläpp: investerings-, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier

Du som vill bidra till negativa utsläpp är välkommen att söka stöd för investeringsprojekt, pilot- och demonstrationsprojekt samt genomförbarhetsstudier inom Industriklivet. Industriklivet – negativa utsläpp omfattar 100 miljoner kronor per år fram till 2022 och därefter 50 miljoner kronor per år fram till 2027. En ansökan kan göras när som helst under året.

Sista dag för ansökan 2021-01-19

Projekt som fokuserar på att bidra till negativa utsläpp kan få stöd

Projekt som får finansiering inom Industriklivet ska bidra till att nå målet om nettonollutsläpp 2045. I denna utlysning välkomnas ansökningar som bidrar till negativa utsläpp genom avskiljning, transport och geologisk eller motsvarande permanent lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären.

Negativa utsläpp uppnås exempelvis vid infångning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen. I utlysningen ingår varken koldioxidanvändning (CCU) eller projekt avseende biokol så som produktion och användning.

I denna utlysning välkomnas ansökningar som syftar till att uppnå negativa utsläpp av växthusgaser genom:

  1. Investeringsprojekt
  2. Pilot- och demonstrationsprojekt
  3. Genomförbarhetsstudier

Så här ansöker du

Ansökan lämnas i första hand via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Detaljerad information om ansökningsprocessen finns i dokumentet "Anvisningar för ansökan". Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett när den lämnas in. Till ansökan ska en bilaga bifogas som innehåller uppgifter om:

  • Antal anställda, årsomsättning och balansomslutning om sökanden är ett företag.
  •  En uppskattning om negativa utsläpp till följd av projektet, direkt och på sikt.
  • En upplysning om allt annat offentligt stöd som sökanden eller någon annan har sökt eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan avser.

Ytterligare information och bedömningskriterier hittar du i den fullständiga utlysningstexten.

Ambitionen är att ansökningarna ska vara granskade och beslutade inom tre till sex månader. Om det sökta stödet är i den omfattning att det krävs ett godkännande av EU-kommissionen är tiden från ansökan till beslut längre.

Vem kan söka?

Industriklivet – negativa utsläpp är främst riktat mot företag med biogena utsläpp av växthusgaser inom exempelvis massa- och pappersindustri samt kraftvärmeverk men även universitet eller forskningsinstitut. Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka bidrag.

Om Industriklivet

Utlysningen görs inom ramen för Industriklivet. Läs mer om Industriklivet här.

 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet