Industriklivet: strategiskt viktiga insatser

Nu kan du få bidrag inom Industriklivet för att ta fram beslutsunderlag, skapa förutsättningar eller investera i strategiskt viktiga insatser inom industrin som bidrar till klimatomställningen i övriga samhället. Du kan ansöka när som helst under året.

Sista dag för ansökan 2021-12-16

Vilka projekt kan få stöd?

Utlysningen omfattar bidrag till förstudier samt pilot-, demo- och investeringsprojekt inom industrin som har potential att bidra till klimatomställningen i övriga samhället.

Med strategiskt viktiga insatser menas tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som på ett väsentligt sätt bidrar till att minska växthusgasutsläppen i samhället. Dessa insatser inom industrin kan exempelvis vara nya teknik och innovativa lösningar eller system och värdekedjor inom områdena batterier, biodrivmedel, vätgas eller återvinning.

 

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig mot åtgärder inom industrin som på ett väsentligt sätt kan bidra till samhällets klimatomställning genom att ny teknik eller andra innovativa lösningar tillämpas inom industrin. Alla aktörer som kan bidra till att nå syftet med strategiskt viktiga insatser kan söka bidrag.

 

Så här ansöker du

Ansökan lämnas i första hand via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Detaljerad information om ansökningsprocessen finns i dokumentet Anvisningar för ansökan. Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett när den lämnas in. Till ansökan ska en bilaga bifogas, se länk under "Ansök om stöd". Ytterligare information och bedömningskriterier hittar du i den fullständiga utlysningstexten.

Om Industriklivet

Utlysningen görs inom ramen för Industriklivet. Läs mer om Industriklivet

 

Kontakt

Kontakta handläggare om Industriklivet

Anna Thorsell
016-544 20 48

Jonas Lindmark
016-544 22 94

Mikael Lindqvist
016-544 24 43

Teknisk support
016-544 22 11

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet