Industrins energi- och klimatomställning

Har du ett projekt som kan bidra till industrins energi- och klimatomställning? Här kan du söka stöd för projekt som minskar utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till en mer effektiv energi- och resursanvändning.

Sista dag för ansökan 2021-06-15
Utlysta medel 40 miljoner

Projektets inriktning

Sök stöd för projekt som bidrar till att uppnå:

  1. Nettonollutsläpp från industrins processer
  2. Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser
  3. Hållbart företagande inom industrin Alla typer av innovations- och forskningsprojekt välkomnas.

Även genomförbarhetsstudier, det vill säga utvärdering och analys av potential för ett tilltänkt projekt, kan få stöd.

Område 1 - Nettonollutsläpp från industrins processer

Området syftar till att öka kunskapen om och utveckla nya och befintliga processer med fokus på minskade utsläpp av växthusgaser från industrin. Även utveckling av processer för att använda förnybara energibärare, råvaror och insatsvaror ingår i området.

Projekt som bidrar till tekniksprång inom området prioriteras. Det kan till exempel handla om skifte till en produktionsteknik som inte har några utsläpp av växthusgaser.

Område 2 - Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser

Området syftar till att öka kunskapen om och utveckla nya och befintliga processer med fokus på energi- och resurseffektivisering och ett flexibelt och robust energisystem.

Området omfattar till exempel integration mellan stödsystem och huvudprocesser samt användning av metoder och verktyg för driftoptimering och processtyrning.

Området omfattar även till exempel utveckling av processer för minskade mängder restprodukter, användning av restprodukter i andra applikationer och utveckling kring användning av råvaror med varierande kvalitet i processerna, där det finns en tydlig energirelevans. Även resurseffektivisering för att erhålla ett h