Industrins energi- och klimatomställning

Hur kan industrin ställa om sina processer till minskade eller negativa utsläpp av växthusgaser? Hur kan energi- och resursanvändningen bli ännu mer effektiv? De två frågeställningarna är i fokus för detta forsknings- och innovationsprogram.

Programmet Industrins energi- och klimatomställning öppnar sin femte utlysning under våren 2023. Programmet pågår mellan 2019 och 2026 och omfattar totalt 186 miljoner kronor.

Projekt kan söka stöd för såväl forsknings- som utvecklings- och demonstrationsprojekt. Stödet kan sökas av företag, universitet, högskolor, institut.

Mål

Målet med satsningen är att bidra till att uppfylla effektmålen:

 • 50 procent effektivare energianvändning 2030 jämfört med 2005.
 • Noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 och därefter negativa utsläpp.
 • Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material.
 • Svensk industri bibehåller eller stärker sin internationella konkurrenskraft.
 • Kunskapen och kompetensen vid svenska universitet/högskolor, institut och industri är i framkant inom områdena energi- och resurseffektivitet och minskade växthusgasutsläpp. 

Fokusområden

Programmet kommer att stödja forskning och utveckling inom följande områden:

 1. Nettonollutsläpp från industrins processer
  Området syftar till att öka kunskapen om och utveckla både nya och befintliga processer med fokus på minskade utsläpp av växthusgaser från industrin, inklusive tekniker för att uppnå negativa utsläpp av växthusgaser. Även utveckling av processer för att använda förnybara energibärare, råvaror och insatsvaror ingår i delområdet.

 2. Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser
  Området syftar till att öka kunskapen om och utveckla både nya och befintliga processer med fokus på energi- och resurseffektivisering och ett flexibelt och robust energisystem.

 3. Hållbart företagande inom industrin
  Området omfattar beslutstöd, organisation, arbetssätt, strategier och affärsmodeller för energi -och resurseffektivisering. Dessutom så omfattar området studier som belyser hur marknadsmekanismer samt olika politiska styrmedel kan påverka förutsättningarna för ett effektivare energi- och resursutnyttjande och minskade utsläpp av växthusgaser i industrin.