Innovationer för en minskad elanvändning

Vinnova och Energimyndigheten vill accelerera nyttjandet av lösningar som minskar elanvändning och flyttar den till rätt tider på dygnet. En gemensam insats ska leda till innovationer eller beteendeförändringar som kan spridas omgående och snabbt ge bred och långsiktig effekt i samhället.

Sista dag för ansökan 2022-11-08 14:00
Målgrupp

Juridiska personer, till exempel företag, ideell sektor, offentlig sektor. Ansökan ska inkludera en behovsägare som projektpart.

Utlysta medel 10 miljoner kronor
Så söker du

Ansök hos Vinnova: Innovationer för en minskad elanvändning 

Fokus i satsningen är på innovativa lösningar som går att använda i närtid och som leder till en minskad elanvändning inom 6–12 månader. Det går att söka maximalt 500 000 kronor per projekt. 

Läs mer och ansök via Vinnova. Där kan du bland annat anmäla dig till en frågestund 1 november 10.00. 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet