Innovationer för hållbar materialanvändning: Utveckling och demonstration

Sök stöd för projekt som kan bidra till hållbar materialanvändning. Särskilt efterlyses projekt som minskar avfallsmängderna och/eller bidrar till förbättrad arbetsmiljö inom avfallshantering och återvinning. Inom RE:Source utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka 37 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är 2018-02-06, kl. 23:59.

Sista dag för ansökan 2018-02-06 23:59
Utlysta medel 37 miljoner kronor

Utlysningens syfte är att stödja utveckling och demonstration av innovationsbaserade lösningar som ska kunna bidra till en hållbar materialanvändning. Utlysningen riktar sig till företag, offentliga aktörer, ideella föreningar, branschorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor, med verksamhet i Sverige.

Projekten ska bidra till lösningar som gäller en eller flera av RE:Sources tre samhällsutmaningar nedan. Även förbättrad arbetsmiljö inom hantering- och återvinning av avfall ingår i utlysningen.

Projekten ska inrikta sig mot en eller flera av RE:Sources tre samhällsutmaningar:

  • Resurseffektivt samhälle; avser generellt förebyggande av avfall
  • Hållbar materialförsörjning; avser generellt ökad och mer hållbar materialåtervinning
  • Hållbart energisystem; avser generellt avgiftning av avfall och hållbar omvandling av avfall till energiprodukter

Vi efterfrågar särskilt ansökningar med lösningar som bidrar till:

  • förebyggande av avfall och/eller
  • förbättrad arbetsmiljö

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 15 juni 2018 och som längst pågå till 30 juni 2020.

Observera att ansökningar som inte uppfyller de formella kraven enligt utlysningstexten (avsnitt 5) kan komma att avvisas.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

- Utlysningstexten

- RESource - Anvisningar för ansökan

- Förordningen

- Kort beskrivning av RE:Source

 

Kontakt

Frågor om programmet RE:Source samt utlysningens innehåll och inriktning:

Johan Felix, innovationsledare för RE:Source, Chalmers Industriteknik

Telefon: 0733-94 09 43

E-post: johan....@resource-sip.se

 

Frågor om ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Jenny Köhler, utlysningsansvarig, Energimyndigheten

Telefon: 016-542 06 40

E-post: jenny....@energimyndigheten.se

Maria Forsberg, stf. utlysningsansvarig, Energimyndigheten

Telefon: 016-544 24 09

E-post: maria.f...@energimyndigheten.se

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet