Innovations for Managing Sustainable Urban Accessibility

Utlysningen Innovations for Managing Sustainable Urban Accessibility genomförs inom ramen för samarbetet ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC).

Sista dag för ansökan 2022-09-15
Utlysta medel 10 miljoner kronor

Urbana transporter av gods och människor står för en betydande del av växthusgasutsläppen och kräver därför en betydande minskning, särskilt i en mycket urbaniserad kontinent som Europa. Innovativa lösningar för att påskynda övergången till klimatneutralitet och ökad attraktivitet efterfrågas av städer av alla typer och storlekar, som vill omfördela det stadens begränsade utrymme till förmån för hållbara transportsätt och kvalitativt offentligt utrymme. Att hantera olika slags tillgänglighet i staden är en viktig del i en sådan process, och i fokus för denna utlysning.

Tematiska områden 

Utlysningen är till för projekt som bidrar till minst ett av följande tematiska områden (engelsk originaltext inom parentes):

  • Bidrar till ökat nyttjande av potentialer och integrering av åtgärder för urban tillgänglighet (Utilising untapped potentials and mainstreaming of measures for managing urban accessibility)
  • Bidrar till ökad acceptans för och delaktighet i åtgärder som bidrar till tillgänglighet (Making measures for managing urban accessibility accepted and participatory)  
  • Bidrar till att göra åtgärder för att hantera tillgänglighet i städer mer agila (Making measures for managing urban accessibility more agile)
  • Bidrar till att göra åtgärder för att hantera urban tillgänglighet effektiva, robusta och effektfulla (Making measures for managing urban accessibility effective, robust and impactful)

Med hållbar urban tillgänglighet menas i detta sammanhang möjligheten att nå målpunkter genom ett urbant transportsystem, med låg miljömässig påverkan.

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för företag, forskningsinstitut, högskolor och universitet, offentliga aktörer samt icke vinstdrivande organisationer. Svenska sökande behöver ingå i ett konsortium med minst en aktör från något av de medverkande länderna.

Vad kan ni söka för?

Vi söker svenska aktörer som på innovativa sätt och i samarbete med europeiska aktörer vill främja hållbar mobilitet och tillgänglighet i städer. Utlysningen är öppen för projekt som sträcker sig alltifrån tillämpad forskning till demoprojekt.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen uttryckt maximal nivå för hur mycket det går att söka, men ungefär 10 miljoner kronor är budgeterat för den svenska delen av utlysningens. Vi räknar med att finansiera projektmedverkan för cirka 3–5 svenska aktörer.

Informationsmöte

Välkommen på ett webbinarium där vi presenterar utlysningens innehåll, målsättningar och går igenom vad som gäller för dig som vill söka. Det kommer att finnas gott om möjligheter att ställa frågor.

Digitalt möte via Teams fredagen den 13 maj klockan 10.00-11.00.

Anmälan och dagordning

Mer information om utlysningen

Mer detaljerad information om utlysningen, datum för informationsmöten och hur du ansöker hittar du på Vinnovas webbplats.

Utlysningssida hos Vinnova

 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet