Internationell tävling inom smarta elnät

Svenska smarta elnätsprojekt har nu möjlighet att delta i en internationell tävling på temat "Consumer engagement and empowerment". Det är International Smart Grid Action Network, ISGAN, som initierat tävlingen och sista dag för nomineringar är 27 mars.

Sista dag för ansökan 2014-03-27

ISGAN är ett tekniksamarbete inom International Energy Agency, IEA, inom området för utveckling av smarta elnät där Sverige är aktivt på flera områden. Syftet med ISGAN är att bidra till utvecklingen av smarta elnät globalt genom att främja erfarenhetsutbyte mellan deltagande länder och samarbete mellan statlig och privat sfär. ISGAN arbetar brett med policyfrågor, teknikutveckling, finansieringsfrågor och utbildning.

ISGAN Award of Excellence

ISGAN har arbetat fram ett program för tävlingar inom området för smarta elnät. Temat för 2014 års tävling är "Consumer Engagement and Empowerment". Sista dagen för nomineringar är 27 mars.

Mer information om tävlingen återfinnes på IEA:s webbplats där även nomineringar till tävlingen nu kan göras.

Kontakt:

Gunilla Andrée 016-542 06 15

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet