Internationella projekt inom havsenergi-OCEANERA-NET Cofund

Energimyndigheten utlyser 12,5 miljoner kronor för svenskt deltagande i 2017 års utlysning inom det europeiska samarbetet OCEANERA-NET Cofund. Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess där första steget är inlämning av skisser senast 26 maj, kl 17:00.

Sista dag för ansökan 2017-05-26 17:00

Svenska företag och forskningsaktörer kan söka stöd för internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom området havsenergi (vågkraft, tidvattenströmmar, havsströmmar, salthaltsskillnad och temperaturgradient).

Tre europeiska länder (Irland, Spanien och Sverige) och fyra europeiska regioner (Brittany (Frankrike), Pays de la Loire (Frankrike), Basque country (Spanien) och Skottland (UK)) samt Europeiska kommissionen deltar i utlysningen med en sammanlagd budget på ca 16,94 miljoner euro.


Utlysningar

Utlysningsarkivet