Internationella projekt inom havsenergi OCEANERA-NET Cofund

Energimyndigheten utlyser ca 15 miljoner kronor för svenskt deltagande i 2019 års utlysning inom det europeiska samarbetet OCEANERA-Net Cofund. Innan den fullständiga ansökan lämnas in ska en intresseanmälan med kortare information lämnas in senast 1 mars 2019 kl 17.00 (CET (Brussels) time). Den fullständiga ansökan lämnas in senast 5 april 2019 kl 17.00 (CET (Brussels) time).

Sista dag för ansökan 2019-04-05 17:00

Svenska företag och forskningsorganisationer kan söka stöd för internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom området havsenergi, vilket inkluderar vågkraft, tidvatten (strömmande), havsströmmar, salthaltsskillnad och temperaturgradient.

Sju europeiska länder och regioner deltar i utlysningen med en sammanlagd budget på ca 6,82 miljoner euro.

Ocean Energy Sweden anordnar match-making event

Ocean Energy Sweden anordnar den 30 januari på eftermiddagen ett webinar för industri, utvecklingsbolag och forskare som verkar inom havsenergi. Syftet med mötet är bland annat att få information om utlysningen (från Energimyndigheten). Mer information och anmälan här.

 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet