Internationella projekt inom området lokala och regionala energisystem - ERA-Net Smart Energy Systems RegSys

Energimyndigheten utlyser 60 miljoner kronor för svenskt deltagande i 2018 års utlysning inom det europeiska samarbetet ERA-Net Smart Energy Systems (ERA-Net SES). Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess där första steget är inlämning av skisser senast kl. 14:00 den 11 september. Fullständiga ansökningar ska vara inlämnade den 2 november.

Sista dag för ansökan 2018-09-11

Vem kan söka?

Sökande i Sverige från företag, offentlig sektor, universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner samt institut med anknytning till angivna områden, kan söka stöd.

Stöd kan sökas för internationella utvecklings- och pilotprojekt inom området integrerade lokala och regionala energisystem och energinät.

Utlysningen fokuserar på nyskapande systemlösningar som svarar mot specifika behov i lokala och regionala energisystem och energinät. I projekten ska behovsägare (såsom till exempel fastighetsägare, lokala och regionala företag, kommunala och landsting, med flera) vara aktivt involverade i samproduktion för utveckling av ny kunskap och nya integrerade tekniker, processer, systemtjänster och prototyper.

De lösningar som tas fram förväntas exempelvis kunna omfatta integrerade frågeställningar kring:

  • elproduktion och elnät,
  • hållbar värme-kyla,
  • energilagring,
  • digitalisering,
  • energitjänster på lokal och regional nivå.

Projekten måste tydligt motivera på vilket sätt de kan bidra till att regioner och lokalsamhällen, med ambitiösa klimat- och miljömål, kan ställa om till ett helt fossilfritt energisystem år 2030.

18 europeiska länder och regioner deltar i utlysningen med en sammanlagd budget på cirka 330 miljoner euro.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet