Investeringsstöd till små och medelstora företag för effektivare energianvändning

Har du ett litet eller medelstort företag som gjort en energikartläggning och vill ta nästa steg i ditt energiarbete? Då är du välkommen att söka investeringsstöd för att genomföra åtgärder för energieffektivisering.

Sista dag för ansökan 2019-10-15
Målgrupp

Små och medelstora företag

Utlysta medel cirka 20 miljoner kronor

Vem kan söka?

Stödet vänder sig till alla små och medelstora företag som har genomfört en energikartläggning och som kan bidra till målet om ökad energieffektivisering. Energikartläggningen ska vara aktuell och uppfylla Energimyndighetens kriterier för godkänd energikartläggning.

Exempel på energieffektiviserande åtgärder ditt företag kan söka stöd för

Projekt som kan få stöd ska öka energieffektiviteten i företaget och kan till exempel fokusera på:

  • uppdatering/utveckling av produktionsanläggning
  • implementering av ny teknik.

Stödets storlek beror på företagets storlek

Små företag kan få upp till 50 procent i stöd av den stödberättigande kostnaden för en energieffektiviserande åtgärd. Medelstora företag kan få upp till 40 procent. Ett företag kan få högst 4 miljoner kronor i stöd.

Investeringsstöd till energieffektiviserande åtgärder beviljas mot§ 3 förordning (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning som grund.  

Projektperiod

Projekt som beviljas stöd får tidigast starta vid datum för ansökan och som längst pågå till 2020-04-30. Om ett företag väljer att starta projektet/arbetet med åtgärden före Energimyndighetens beslut tar företaget själva ansvar för uppkomna kostnader vid eventuellt uteblivet stöd.

Sista dag att ansöka om stöd är 15 oktober 2019.

Ansökningar bereds i två omgångar och i konkurrens med varandra i enlighet med bedömningskriterier.

  • Ansökningar inkomna till Energimyndigheten till och med 16 september 2019 bereds i ett första prövningstillfälle.
  • Ansökningar inkomna till Energimyndigheten under perioden 17 september till och med 15 oktober 2019 bereds i ett andra prövningstillfälle.

Observera att tidplanen kan komma att ändras. Utlysningen kan till exempel stänga tidigare om utlysta medel tar slut.

Kontakt

Om det är svårt att ansöka eller om du har frågor går det att ta hjälp av energikontoret i er region. Det går även bra att kontakta oss på Energimyndigheten: fordjupad...@energimyndigheten.se

Telefontid vardagar kl. 9:00-15:00 och fram till klockan 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Om Nationella regionalfondsprogrammet

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att stödja små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning genom stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Energimyndigheten utlyser cirka 20 miljoner kronor till Investeringsstöd inom projektet Teknikutveckling och innovation. Satsningen görs inom ramen för Nationella regionalfondsprogrammet som pågår till och med år 2020.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet