Joint Innovation Action – Making Cities Work

Energimyndigheten utlyser 5 miljoner kronor inom det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet JPI Urban Europe. Sista ansökningsdag är 28 februari 2018, klockan 12.00.

Sista dag för ansökan 2018-02-28 12:00
Utlysta medel 5 miljoner kronor
Så söker du

Ansökan för det transnationella projekt lämnas via ansökningsportalen på FFG electronic submission system webbplats.

Ansökan för svenska aktörer som deltar i ett projekt ansöker via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen.

Svenska städer, kommuner, företag och forsknings- och innovationsaktörer kan söka stöd för internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom området hållbart samhälle. Fem europeiska länder och regioner deltar i utlysningen med en sammanlagd budget på cirka 4,7 miljoner euro.

För att ha möjlighet att erhålla stöd inom utlysningen måste projektet uppfylla följande:

  • Minst 3 oberoende parter (varav 1 företag och 1 stad/kommun) från minst 2 olika länder som deltar i Joint Innovation Action Making Cities Work utlysningen ska delta i projektet. Deltagare från övriga länder inom JPI Urban Europe välkomnas, dock måste dessa ha egen finansiering.
  • Projektets mål och typ av forskning och utveckling ska överensstämma med den inriktning som finns beskriven på JPI Urban Europe:s hemsida.
  • Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 2018-10-01 och som längst pågå till 2021-12-31. Projektettiden får vara högst 36 månader (vissa länder har kortare projekttid).

Projektets utformning och sökande organisationer måste uppfylla de nationella lagar och bestämmelser som gäller hos forsknings-och innovationsfinansiärerna i respektive land (för svenska aktörer: Energimyndigheten och Vinnova).

Fullständig ansökan för det transnationella projektet ska vara inlämnad senast den 28 februari 2018 klockan 12:00. Fullständig ansökan lämnas via ansökningsportalen på FFG electronic submission system.