Joint Innovation Action – Making Cities Work

Energimyndigheten utlyser 5 miljoner kronor inom det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet JPI Urban Europe. Sista ansökningsdag är 28 februari 2018, klockan 12.00.

Sista dag för ansökan 2018-02-28 12:00
Utlysta medel 5 miljoner kronor
Så söker du

Ansökan för det transnationella projekt lämnas via ansökningsportalen på FFG electronic submission system webbplats.

Ansökan för svenska aktörer som deltar i ett projekt ansöker via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen.

Svenska städer, kommuner, företag och forsknings- och innovationsaktörer kan söka stöd för internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom området hållbart samhälle. Fem europeiska länder och regioner deltar i utlysningen med en sammanlagd budget på cirka 4,7 miljoner euro.

För att ha möjlighet att erhålla stöd inom utlysningen måste projektet uppfylla följande:

  • Minst 3 oberoende parter (varav 1 företag och 1 stad/kommun) från minst 2 olika länder som deltar i Joint Innovation Action Making Cities Work utlysningen ska delta i projektet. Deltagare från övriga länder inom JPI Urban Europe välkomnas, dock måste dessa ha egen finansiering.
  • Projektets mål och typ av forskning och utveckling ska överensstämma med den inriktning som finns beskriven på JPI Urban Europe:s hemsida.
  • Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 2018-10-01 och som längst pågå till 2021-12-31. Projektettiden får vara högst 36 månader (vissa länder har kortare projekttid).

Projektets utformning och sökande organisationer måste uppfylla de nationella lagar och bestämmelser som gäller hos forsknings-och innovationsfinansiärerna i respektive land (för svenska aktörer: Energimyndigheten och Vinnova).

Fullständig ansökan för det transnationella projektet ska vara inlämnad senast den 28 februari 2018 klockan 12:00. Fullständig ansökan lämnas via ansökningsportalen på FFG electronic submission system.

För svenska aktörer som vill söka stöd hos Energimyndigheten ska dessutom en nationell ansökan lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen senast den 28 februari 2018 klockan 12:00.

Informationsmöte och webbinarium

Flera informations och matchmakingt-tillfällen kommer att organiseras nationellt, vilka annonseras på Energimyndighetens, Vinnovas och EnReSas webbsida.

Ett första informationsmöte organiseras på Vinnova den 25 oktober klockan 10.00–11.00. Deltagande anmäls på Vinnovas webbplats.

Information kring utlysningen ges också via webbinarium:

Den 14 november 2017 kl 11:00–12:00

Den 5 december 2017 kl. 14:00–15:00

Se JPI Urban Europes webbplats.

Vid matchmaking-tillfällena kommer det finnas möjlighet för sökande att hitta andra parter för samarbete. Sustainable Innovation inom ramen för arbetet i innovationskluster (EnResa) hjälper intresserade parter i Sverige att bilda konsortier och stöttar i ansökningsprocessen.

Se Sustainable Innovations webbplats.

Tid och plats för kommande informations- och matchmaking tillfällen:

Den 08 november 2017 kl. 15:00–16:00 i Göteborg i samband med Viable Cities Informationsmöte

Den 10 november 2017 kl. 10:30–11:30 i Malmö i samband med Viable Cities Informationsmöte

Den 16 november 2017 kl. 14:30–15:30 i Umeå i samband med Viable Cities Informationsmöte

Den 6-7 december på Plattformsdagarna i Göteborg.

Den 12 december 2017 kl. 14:00–15:30 i Eskilstuna, Energimyndighetens nya lokaler 

Den 14 december 2017 kl. 14:00–15:30 i Uppsala, Uppsala Konsert & Kongress

Mer information om den internationella utlysningen

Svenska aktörer som funderar på att söka kan mejla:

Emina Pasic, Energimyndigheten, 016-544 21 89
Maria Johansson, Vinnova, 08-473 31 70

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:


Utlysningsarkivet