Joint Pilot Call: JPI Urban Europe-NSFC China in Sustainable Urbanisation

Energimyndigheten utlyser 10 miljoner kronor inom det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet JPI Urban Europe. Utlysningen tillämpar en ettstegsprocess där det först lämnas in en intresseanmälan. Den ska lämnas senast 12 april 2018 klockan 14:00.

Sista dag för ansökan 2018-04-12 14:00
Utlysta medel 10 miljoner kronor

Aktörer med verksamhet i Sverige inom exempelvis akademi (universitet, högskolor, institut), civilsamhälle, offentlig sektor samt företag kan söka stöd för internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom området hållbart samhälle utifrån de globala utmaningar som rör hållbar urbanisering in kontext av ekonomisk omställning och klimatförändringar. Nio europeiska och en kinesisk forsknings- och innovationsfinansiärer deltar i utlysningen med en sammanlagd budget på cirka 9 miljoner euro för europeiska sökanden.

För att ha möjlighet att erhålla stöd inom utlysningen måste projektet uppfylla följande:

  • Projekten som finansieras i utlysningen i Sino-European action ska vara transnationella med minst två dock max tre projektdeltagare från Kina ( från olika institutioner varav en projektledare) och minst två Europeiska deltagare ( varav en projektledare) från minst två deltagande Europeiska länder. Det är en stark rekommendation att projektkonsortier i Kina och E U utser projektledare före respektive projektkonsortia (NSFC and JPI Urban Europé).
  • Projektets mål och typ av forskning och innovation ska överensstämma med den inriktning som finns beskriven på JPI Urban Europe-NSFC China utlysningstext.
  • Projektets utformning och sökande organisationer ska uppfylla de nationella lagar och bestämmelser som gäller forskningsfinansiärerna i respektive land.

Projekt inom denna utlysning ska fokusera på att främja utveckling inom hållbar urbanisering inom följande fyra områden:

  • Klimatförändringar och nya stadsekonomier.
  • Omställning av energisystemet och förstärkning av städernas cirkulära ekonomier.
  • Urban offentlig förvaltning och innovative tjänster.
  • Urban data managemnet.

För mer information om respektive område se JPI Urban Europe:s webbplats. Projekt som beviljas kan tidigast starta våren 2019 och som längst pågå till 30 juni 2022. Projekttiden får vara högst 36 månader (Kina har längre projekttid dock längst 4 år).

Vad krävs av aktörer som söker stöd av Energimyndigheten?

För aktörer med verksamhet i Sverige som deltar i ett projekt som uppmuntrats av JPI Urban Europe-NSFC (och som bedöms lämpligt att söka stöd från Energimyndigheten) ska en nationell ansökan lämnas in till myndigheten via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. Detta sker i anslutning till bedömning av fullständiga ansökningar och berörda får besked om detta genom utlysningens sekretariat.

Steg 1 - Registration

I utlysningens första fas skickas in intresseanmälan för det transnationella projektet in senast den 12 april 2018 klockan 14:00. Intresseanmälan lämnas in till JPI Urban Europe-NSFC. Se webbplatsen för information om utlysningen och hur du ansöker.

Steg 2 - Inlämning av fullständig ansökan

En fulständig ansökan ska vara inlämnad senast den 20 juni 2018 klockan 14:00. Både intresseanmälan och fullständiga ansökningar lämnas in till JPI Urban Europe-NSFC.

Mer information om utlysningen

20 mars 2018 klockan 13.00-17.00

Informations- och matchmakingseminarium tillsammans med Smart City Sweden och IQ Samhällsbyggnad. Seminariet hålls på svenska. Anmälan dig via detta formulär.

Plats: Hammarby Kaj 18, 4tr, Stockholm hos Smart City Sweden
Närmaste hållplats är Mårtensdal (Tvärbanan och buss 74).

Fullständig information om utlysningens område, ansökningsprocess och bedömningskriterier finns att läsa på JPI Urban Europé-NSFC:s webbplats.

Flera informations och kontaktskapande tillfällen kommer organiseras internationellt, vilka annonseras på Energimyndighetens webbsida.

Information kring utlysningen ges också på webbinarium.

Tisdag 13 februari klockan 10.00–11.30 Anslut till mötet.

Tisdag 6 mars klockan 09.00–10.30 Anslut till mötet

Tisdag 3 April 2018 klockan 10:00-11.30 Anslut till mötet

Se JPI Urban Europes webbplats för mer information och anmälan till webbinarium.

Mer information om den internationella utlysningen

Aktörer som funderar på att söka stöd av Energimyndigheten kan kontakta:

Emina Pasic 016-544 21 89, emina....@energimyndigheten.se

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

- Transnationell utlysningstext

- Nationell utlysningstext

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet