Frågor och svar

Frågor och svar om utlysningen kompetenscentrum för ett hållbart energisystem.

1. Organisation 

1.1 Har Energimyndigheten någon synpunkt på ägarstrukturen eller affärsmässig inriktning för de företag som ingår i KC?

Nej, Energimyndigheten överlåter åt konsortiet vid i det planerade kompetenscentrumet att avgöra vilka företag som ska ingå i centrumet. Observera att Energimyndighetens stöd till kompetenscentrum inte går till företag utan endast till universitet, högskolor eller forskningsinstitut.