LIFE - sök stöd för övergång till ren energi

Som offentlig organisation, företag samt ideell organisation kan du söka EU-stöd för projekt inom programmet LIFE. Projekten ska fokusera på att bidra till övergången till ren energi och vara inriktade på att bryta marknadshinder som hindrar den socioekonomiska övergången till hållbar energi.

Sista dag för ansökan 2022-01-12 17:00

Bidragsdelen för ett projekt kan vara upp till 95 procent av de berättigade kostnaderna. En projektansökan måste (med ett par undantag) ha minst tre deltagare från minst tre skilda länder. Sista ansökningsdag är 12 januari 2022.

Utlysningen är gjord av EU-kommissionen under sommaren 2021 för att utveckla och sprida EU-omfattande bästa praxis för energieffektivitet och förnybar energi, samt för att genomföra åtgärder med högt EU-mervärde som är inriktade på att bryta marknadshinder som hindrar den socioekonomiska övergången till hållbar energi.

LIFE:s delprogram Life Clean Energy Transition, CET (övergång till ren energi) drivs under perioden 2021–2027. Delprogrammet ska underlätta övergången till en energieffektiv, förnybar energi-baserad, klimatneutral och motståndskraftig ekonomi. Programmet finansierar samordnings- och stödåtgärder i hela Europa. Programmet har en budget på nästan 1 miljard euro.

Ansökan och mer information

Hur du söker, inom vilka områden du kan söka och övriga regler för ansökan framgår av EU-kommissionens webbsida övergång till ren energi

Det finns även viss information på Naturvårdsverkets webbsida LIFE – bidrag till miljö, klimat och naturprojekt

Energimyndighetens roll är att stödja Naturvårdsverkets arbete med att informera och stödja aktörer att söka och använda EU-finansiering för att bidra till att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen..

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet