Människa, Energisystem och samhälle

Energimyndigheten utlyser ca 60 miljoner kronor inom forskningsprogrammet "Människa, Energisystem och Samhälle" (MESAM) där kunskap och kompetens om komplexa samband och motsättningar i hantering av energi- och klimatfrågorna står i fokus. Sista ansökningsdag är 14 februari kl. 23.59. Telefonsupport kan ej ges efter kl. 16.00.

Sista dag för ansökan 2018-02-14
Utlysta medel cirka 60 miljoner kronor
Så söker du

Ansökan lämnas via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen.

Programmet är en satsning på tvärvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning inom energi- och klimatområdet. Den här första utlysningen inom programmet välkomnar projektförslag som kan bidra med kunskap som kan leda till förändring i riktning till hållbara energisystem.

I denna utlysning välkomnas forskning som kan bidra till att vi förstår energi- och klimatfrågorna på nya sätt. Klicka på rutorna nedan för att läsa mer om programmets energi-, klimat- och samhällsutmaningar respektive programmets mål.

Forskning inom programmet kan studera nuvarande kunskapsläge och arbetssätt samt granska effekter av etablerade lösningar, men kan också utmana och öppna för alternativ som idag verkar både orealistiska och olönsamma men som kan bidra till att vi förstår och tillämpar något på nya sätt. Det ska kunna leda till förändring i riktning mot hållbara energisystem och minskade klimatutsläpp i enlighet med Parisavtalet. Lika viktigt är att denna kunskap kan komma till användning. Forskningen ska förmedlas på sätt som ökar möjligheterna till att samhällsaktörer får en djupare förståelse för förändringsprocesser på energi- och klimatområdet och effekter av dem.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet