Människa, Energisystem och samhälle

Energimyndigheten utlyser ca 60 miljoner kronor inom forskningsprogrammet "Människa, Energisystem och Samhälle" (MESAM) där kunskap och kompetens om komplexa samband och motsättningar i hantering av energi- och klimatfrågorna står i fokus. Sista ansökningsdag är 14 februari kl. 23.59. Telefonsupport kan ej ges efter kl. 16.00.

Sista dag för ansökan 2018-02-14
Utlysta medel cirka 60 miljoner kronor
Så söker du

Ansökan lämnas via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen.

Programmet är en satsning på tvärvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning inom energi- och klimatområdet. Den här första utlysningen inom programmet välkomnar projektförslag som kan bidra med kunskap som kan leda till förändring i riktning till hållbara energisystem.

I denna utlysning välkomnas forskning som kan bidra till att vi förstår energi- och klimatfrågorna på nya sätt. Klicka på rutorna nedan för att läsa mer om programmets energi-, klimat- och samhällsutmaningar respektive programmets mål.