Medfinansiering EU-projekt

Energimyndigheten utlyser 2 miljoner kronor inom programmet medfinansiering EU-projekt. I denna utlysning välkomnas projektförslag för medfinansiering inom verksamhetsområdet energieffektivisering och förnybar energi i samhället i syfte att minska energianvändningen och/eller främja miljövänlig energianvändning. Sista ansökningsdag är 1 juli 2016.

Sista dag för ansökan 2016-07-01
Utlysta medel 2 miljoner kronor

Utlysningens syfte är att främja svenska aktörers möjlighet att ansöka om och medverka i EU projekt tillsammans med andra parter i Sverige och inom Europa. EU projekt ger medverkande partner möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap som är värdefulla för ett områdes utveckling och ger samtidigt nya kontakter och nätverk. Energimyndigheten vill främja svenskt deltagande i EUs program genom att utlysa medel där myndigheten ger stöd genom att medfinansiera deltagande i EU-projekt. Utlysningen riktar sig till aktörer som enligt EU-programmets aktuella utlysning är berättigade att söka och som har kapacitet att medverka i EU-projekt.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska vara inom verksamhetsområdena energieffektivisering och förnybar energi i samhället i syfte att minska energianvändningen och/eller främja miljövänlig energianvändning.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast erhålla stöd från det datum EU-projektet startar och som längst pågå till EU-projektets slut.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av: