Miljöstudier – inför en energieffektiv investering

Energimyndigheten utlyser 12,6 miljoner kronor via Nationella Regionalfondsprogrammet. I denna utlysning välkomnas små och medelstora företag att ansöka om stöd för att göra en studie inför en energieffektiv investering. Sista ansökningsdag är 31 december 2017. Ansökningar tas emot och behandlas kontinuerligt.

Sista dag för ansökan 2017-12-31
Utlysta medel 12,6 miljoner kronor

Utlysningens syfte är en ökad energieffektivisering hos små och medelstora företag, och där en kartläggning av energianvändningen visat på möjlighet till effektivisering men där detta kräver en studie inför en ytterligare investeringar.

Projekt som beviljas stöd kan som längst pågå till 31 maj 2018.

Vad får stödet användas till?

Bidraget får användas till att göra en djupare analys eller studie och därigenom förbereda en investering, antingen genom att finansiera internt arbete eller att köpa in till exempel extern konsult eller utrustning. Stöd för inköp av utrustning ges enbart för utrustning som krävs för att genomföra den fördjupade studien.

Energimyndigheten har identifierat några områden som företag kan söka bidrag inom:

Studier inom systematiskt och strukturerat energiarbete

Studier inom mätning och synliggörande av energianvändningen

Studier inom teknikutveckling och optimering av energianvändningen

Företaget kan också föreslå andra områden att arbeta med. Det viktiga är att de generella kraven för att kunna söka stödet uppfylls.

Kontakta oss gärna för att diskutera dina idéer. Det kan också underlätta för dig när du ska skriva din ansökan.

Så mycket stöd kan du få

Små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden. Medelstora företag med 50–250 anställda kan få stöd med högst 60 procent av den totala projektkostnaden.

Så här ansöker du

Ansökan lämnas via Energimyndighetens e-tjänst E-Kanalen.

Läs mer här om hur du ansöker om stöd för Miljöstudier – inför en energieffektiv investering via E-kanalen.

Om Nationella Regionalfondsprogrammet

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att stötta små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning genom stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Satsningen görs inom ramen för Nationella Regionalfondsprogrammet som pågår till och med år 2020.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet