Morgondagens transportpolitiska beslutsstöd

Vill du söka stöd för forskning som ökar kunskapen om det svenska transportsystemet? Nu utlyser Forskningsprogrammet Transportekonomi medel. Utlysningen vänder sig främst till forskare vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag.

 

Sista dag för ansökan 2022-04-20

Transportekonomi är det forskningsområde som studerar och analyserar hur vi styr användningen av transportsystemet. Det kan handla om skatter, avgifter, hastighetsgränser, trafikledning och kapacitetstilldelning. Viktiga delområden som omfattas av fältet är trafikprognoser, effektanalys, ekonomisk värdering samt samhällsekonomiska kalkylprinciper och analyser.

Vem kan söka? 

Utlysningen vänder sig främst till forskare vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Även forskare vid företag och organisationer med forskningsanknytning kan vara en del av en ansökan.

Huvudsökande ska vara disputerad inom relevant disciplin eller ha dokumenterad forskningserfarenhet samt vara verksam vid ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. 

Vad kan du söka för?

Du kan söka medel för forskning inom följande två områden:

  • framtidens metoder och modeller för prognos och samhällsekonomisk analys
  • policyanalys.

Ansök på Trafikverkets webbplats

För ansökan och detaljerad information om utlysningen se Trafikverkets webbplats. 

Utlysning – Morgondagens transportpolitiska beslutsstöd

Om programmet Transportekonomi

Forskningsprogrammet är ett samverkansprojekt mellan Energimyndigheten, Trafikverket, Vinnova och Transportstyrelsen. Den här utlysningen finansieras av Trafikverket och Vinnova.  


Utlysningsarkivet