Morgondagens transportpolitiska beslutsstöd

Forskningsprogrammet Transportekonomi utlyser nu medel till forskning som syftar till att utveckla metoder, modeller och underlag för samhällsekonomiska analyser och trafikprognoser inom hela transportområdet.

Sista dag för ansökan 2023-03-15 23:59

Forskningen ska bidra till ökad kunskap om det svenska transportsystemet och hur det bör utvecklas i en hållbar och föränderlig värld.

Transportekonomi är det forskningsområde som studerar och analyserar hur vi utformar, utvecklar och styr användningen av transportsystemet på ett resurseffektivt sätt. Det kan handla om investeringar, underhåll, skatter, avgifter, trafikledning, kapacitetstilldelning och regelgivning. Viktiga delområden som omfattas av fältet är trafikprognoser, effektanalys, ekonomisk värdering samt samhällsekonomiska analyser och kalkylprinciper.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig främst till forskare vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Även forskare vid företag och organisationer med forskningsanknytning kan vara en del av en ansökan. Huvudsökande ska vara disputerad inom relevant disciplin eller ha dokumenterad forskningserfarenhet samt vara verksam vid ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

Vad kan du söka för?

Du kan söka medel för forskning inom följande två områden:

  • Framtidens metoder och modeller för prognos och samhällsekonomisk analys.
  • Policyanalys av politiska åtgärder.

Ansök på Trafikverkets webbplats

För ansökan och detaljerad information om utlysningen se Trafikverkets webbplats. 

Utlysning – Morgondagens transportpolitiska beslutsstöd

Om programmet Transportekonomi

Transportekonomiprogrammet är ett myndighetsgemensamt forskningsprogram som finansieras av Trafikverket och Vinnova. Energimyndigheten och Transportstyrelsen deltar som adjungerade.

Programmet strävar efter att utveckla metoder, modeller och underlag för samhällsekonomiska analyser och trafikprognoser inom hela transportområdet och svarar för forskning och innovation som motiveras av Trafikverkets uppgifter enligt instruktionen. Programmet välkomnar nya perspektiv och inriktningar i ett etablerat forskningsområde.

Trafikverket och Vinnova har för avsikt att finansiera programmet med 39 miljoner fördelat över åren 2022-2024. Projekt som startas under programtiden kommer att finansieras projekttiden ut, det vill säga det går att söka finansiering även för år efter 2024.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet