Öppna utlysningar inom Säker, ren och effektiv energi - Horisont 2020

EU-kommissionen har öppnat ett antal utlysningar inom området energieffektivisering i samhällsutmaningen Säker, ren och effektiv energi inom EU:s ramprogram Horisont 2020. Dessa utlysningar stänger 15 september.

Sista dag för ansökan 2016-09-15

Utlysningarna fokuserar på att underlätta marknadsintroduktion och spridning av teknologier och tjänster, främja social innovation, hantera icke-tekniska barriärer på marknaden, främja standarder och öka kostnadseffektiviteten i implementeringen av EUs
energipolitik.

Utlysningarna ligger inom områdena:

Energy efficiency

Consumers

  • Engaging private consumers towards sustainable energy.
  • Engaging and activating public authorities.

Buildings

  • Overcoming market barriers and promoting deep renovation of buildings.
  • Cost reduction of new Nearly Zero-Energy buildings.
  • Construction skills.

Products

  • Effective implementation of EU product efficiency legislation.

Innovative financing for energy efficiency investments

  • Project Development Assistance.
  • Making the energy efficiency market investible.
  • Development and roll-out of innovative energy efficiency services.

Information om vad utlysningen omfattar

Vill veta mer om vad en särskild utlysning fokuserar på kan du hitta den i