Resurs- och energieffektiva byggnader

Energimyndigheten utlyser medel för forsknings-, innovations- och demonstrationsprojekt med inriktning på resurs- och energieffektiva byggnader. Sista ansökningsdag är den 27 mars, kl. 13:00.

Sista dag för ansökan 2017-03-27 13:00

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska inrikta sig mot forsknings-, innovations- eller demonstrationsprojekt för ökad resurs- och energieffektivitet inom bostäder och service.

I denna utlysning efterfrågas särskilt ansökningar från innovationskluster där stat, näringsliv och akademi tillsammans kan utveckla energieffektiv teknik, metoder, goda exempel och demonstrationer. Innovationsklustren omfattar:

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 15:e maj 2017 och som längst pågå till 15:e maj 2021.

Så här ansöker du

Ansökan ska skrivas enligt Anvisningar för sökande och lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. Välj "enskild ansökan" i vänstermenyn. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:


Utlysningsarkivet